მაგალითად თიბისი დაზღვევა
 • მელიორაცია
 • საბიუჯეტო მოსაკრებელი
 • სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
 • საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემის კომპანია
 • საქართველოს ეროვნული არქივი
 • საჯარო რეესტრი (ბილინგი)
 • ქონების მართვის სააგენტო
 • თბილისის არქიტექტურის სამსახური
 • სიტი პარკის ჯარიმა ქვითრით
 • ჰერმესი
 • ბათუმის პარკინგი
 • სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
 • იარაღის განბაჟება
 • ავტობუსით უბილეთოდ მგზავრობის ჯარიმა
 • სი-ტი პარკის ჯარიმა
 • გარემოს ეროვნული სააგენტო
 • პატრულის ჯარიმები
 • ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი
 • ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
 • დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი

გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია ან რეგისტრაცია, იმისთვის რომ გამოიყენოთ ეს სერვისი
სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.