მაგალითად მონეზა

   დამრგვალება 0.01
min. 0.5, max. 1300
 
 
გადახდის დარეგისტრირება