ხელშეკრულების პირობები

 • eMoney გენერალური ხელშეკრულება

  ნახვა
 • eMoney ანგარიშის მომსახურების პირობები PDF თარიღი 05/07/2018

  ნახვა
 • ძველი ამჟამად არააქტიური eMoney ანგარიშის მომსახურების პირობები PDF თარიღი - 29/01/2018

  ნახვა
 • ძველი ამჟამად არააქტიური eMoney ანგარიშის მომსახურების პირობები PDF თარიღი - 14/09/2017

  ნახვა
 • ძველი ამჟამად არააქტიური eMoney ანგარიშის მომსახურების პირობები PDF თარიღი - 6/7/2017

  ნახვა
 • ძველი, ამჟამად არააქტიური eMoney ანგარიშის მომსახურების პირობები - გადმოწერეთ PDF თარიღი - 12/01/2017

  ნახვა
 • ძველი, ამჟამად არააქტიური eMoney ანგარიშის მომსახურების პირობები - გადმოწერეთ PDF თარიღი - 19/10/2016

  ნახვა
 • ძველი, ამჟამად არააქტიური eMoney ანგარიშის მომსახურების პირობები-გადმოიწერეთ PDF თარიღი - 02/06/2014

  ნახვა
 • კონფიდენციალურობის პოლიტიკა - გადმოიწერეთ მიმდინარე ვერსია PDF თარიღი - 10/10/2016

  ნახვა
 • კონფიდენციალურობის პოლიტიკა - გადმოიწერეთ PDF თარიღი - 06/04/2016

  ნახვა
 • კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

  ნახვა
 • ვებ გვერდის მოხმარების პირობები გადმოიწერეთ მიმდინარე ვერსია - 10/10/2016

  ნახვა
 • მიმდინარე ვერსია მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა-გადმოიწერეთ PDF თარიღი - 12/01/2017

  ნახვა
 • ძველი, ამჟამად არააქტიური eMoney მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა-PDF თარიღი - 10/10/2016

  ნახვა
 • ძველი, ამჟამად არააქტიური eMoney მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა-PDF თარიღი - 06/04/2016

  ნახვა
 • ძველი, ამჟამად არააქტიური eMoney მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა PDF

  ნახვა