სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,554,757
ტრანზაქციები 4,618,341
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 152,885,105.97