სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,468,418
ტრანზაქციები 4,272,824
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 131,092,909.38