სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,494,155
ტრანზაქციები 4,377,944
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 137,366,069.91