სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,410,870
ტრანზაქციები 4,046,994
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 118,759,908.64