სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,676,425
ტრანზაქციები 5,154,440
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 188,076,073.32