სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,391,075
ტრანზაქციები 3,957,901
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 114,552,230.10