სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,498,283
ტრანზაქციები 4,393,090
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 138,232,297.28