სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,173,700
ტრანზაქციები 2,967,311
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 72,750,239.20