სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,470,650
ტრანზაქციები 4,280,315
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 131,529,361.83