სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,652,643
ტრანზაქციები 5,032,630
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 180,444,217.40