სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 3,034,612
ტრანზაქციები 10,690,232
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 896,057,688.10