სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,471,598
ტრანზაქციები 4,284,274
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 131,748,772.06