სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,970,076
ტრანზაქციები 8,129,595
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 486,702,636.28