სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,725,518
ტრანზაქციები 5,612,215
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 218,483,068.00