სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,835,698
ტრანზაქციები 6,390,370
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 283,469,710.75