სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,317,097
ტრანზაქციები 3,623,219
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 98,501,835.93