სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,522,014
ტრანზაქციები 4,504,905
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 145,147,711.45