სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,869,708
ტრანზაქციები 6,780,228
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 327,469,575.52