სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,650,573
ტრანზაქციები 5,022,676
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 179,652,484.04