სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 3,032,529
ტრანზაქციები 10,536,274
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 873,600,342.70