სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,269,556
ტრანზაქციები 3,366,551
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 87,621,347.18