სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,751,173
ტრანზაქციები 5,781,704
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 231,320,065.52