სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,067,912
ტრანზაქციები 2,576,666
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 60,758,035.05