სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,110,020
ტრანზაქციები 2,712,461
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 65,188,327.53