სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,467,616
ტრანზაქციები 4,268,860
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 130,884,511.74