სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,601,867
ტრანზაქციები 4,810,934
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 165,526,820.60