სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,792,785
ტრანზაქციები 6,038,493
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 251,919,386.95