სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,522,468
ტრანზაქციები 4,509,372
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 145,531,326.22