სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,944,097
ტრანზაქციები 7,695,480
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 436,610,150.90