სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,774,997
ტრანზაქციები 5,907,846
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 240,817,557.48