სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,752,601
ტრანზაქციები 5,786,785
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 231,773,985.49