სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,838,347
ტრანზაქციები 6,418,493
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 285,728,700.03