სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 3,036,928
ტრანზაქციები 10,883,610
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 923,681,300.64