სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,555,544
ტრანზაქციები 4,621,593
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 153,020,272.92