სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,834,769
ტრანზაქციები 6,383,466
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 282,730,606.79