სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,469,740
ტრანზაქციები 4,276,456
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 131,313,838.57