სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,210,880
ტრანზაქციები 3,124,939
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 77,946,032.91