სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,929,236
ტრანზაქციები 7,522,492
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 418,299,520.40