სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,815,302
ტრანზაქციები 6,226,917
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 269,380,621.54