სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,090,969
ტრანზაქციები 2,656,662
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 63,351,382.45