სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,141,306
ტრანზაქციები 2,822,036
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 68,653,400.98