სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,521,539
ტრანზაქციები 4,501,743
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 144,990,415.69