სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,711,831
ტრანზაქციები 5,490,226
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 209,965,912.83