სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 2,775,480
ტრანზაქციები 5,912,020
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 241,022,173.53