მიაბი შენი ბარათები

იმისთვის, რომ იმანის სერვისებით სარგებლობა ბევრად კომფორტული გახადო, შეგიძლია შენს საფულეს VISA ან MasterCard ბარათი მიაბა.

რა უპირატესობები აქვს მიბმულ ბარათს?

  • eMoney ბალანსიდან მიბმულ ბარათზე თანხის მომენტალური გატანით სარგებლობ
  • მიბმული ბარათით სერვისებს დაბალი საკომისიოთი იხდი
  • მიბმულ ბარათზე გაზრდილი ლიმიტი მოქმედებს
  • მიბმულ ბარათზე სარგებლობ ავტოშევსების ფუნქციით
ბარათის მიბმა