ტარიფები და ლიმიტები

 

eMoney ანგარიშის შევსება

საკომისიო

მინიმალური თანხა

მაქსიმალური თანხა

ტრანზაქციის შესრულების დრო

"ლიბერთი ბანკის" სერვის ცენტრებში

0.00%

0.01 ლარი

500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომხმარებლის Sმარტივის ანგარიშიდან

0.00%

0.01 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომხმარებლის Sმარტივის ანგარიშიდან ავტომატური შევსება

0.00%

0.01 ლარი

100.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ტერა ბანკის ფილიალებიდან

0.00%

1.00 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომენტალური გადახდის აპარატი TBCPay

0.00%

0.01 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომენტალური გადახდის აპარატი Nova

2.00%

0.01 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომენტალური გადახდის აპარატი IPS

0.50%

0.01 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომენტალური გადახდის აპარატი ExpressPay

1.00%

0.01 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ქართული ბანკების VISA/MasterCard ბარათიდან

2.50%

1.00 ლარი

200.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 არარეგისტრირებული ბარათებით 

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

0.50 ლარი 30.00 ლარი/ 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 რეგისტრირებული ბარათებით CVV2-ის გამოყენებით

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

0.50 ლარი

200.00 ლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

რეგისტრირებული ბარათებით CVV2-ის გარეშე

 

     

ავტოშევსება

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

1.00 ლარი
1.00 აშშ დოლარი

200.00 ლარი / 24 სთ.
150.00 აშშ დოლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

უცხოური ბანკების VISA/MasterCard ბარათიდან

 

 

 

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

რეგისტრირებული ბარათებით CVV2-ის გამოყენებით

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

0.01 ლარი
1.00 აშშ დოლარი

500.00 ლარი / 24 სთ.
300.00 აშშ დოლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

რეგისტრირებული ბარათებით CVV2-ის გარეშე

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

0.01 ლარი
1.00 აშშ დოლარი

300.00 ლარი / 24 სთ.
200.00 აშშ დოლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ავტოშევსება

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

0.01 ლარი
1.00 აშშ დოლარი

150.00 ლარი / 24 სთ.
100.00 აშშ დოლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ონლაინ ტოტალიზატორებიდან

0.00%

0.01 ლარი

500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 

თანხის გამოტანა eMoney-ის ანგარიშიდან

საკომისიო

მინიმალური თანხა

მაქსიმალური თანხა

ტრანზაქციის შესრულების დრო

განაღდება ლიბერთი ბანკის ფილიალებსა და სერვის ცენტრებში

3.00%

0.01 ლარი

500.00 ლარი(ერთჯერადად) / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომხმარებლის Sმარტივი ანგარიშზე

0.00%

0.01 ლარი

2000.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ლიბერთი ბანკის ბანკომატებიდან

1.50%

5.00 ლარი

1500.00 ლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Intelexpress-ის ფილიალებიდან

3.00%

0.50 ლარი

1500.00 ლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

განაღდება თიბისი ბანკის ფილიალებსა და სერვის ცენტრებში

3.00%

3.00 ლარი

15000.00 ლარი(ერთჯერადად) / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 

eMoney-ის ანგარიშის გამოყენების საკომისიოები

საკომისიო

მინიმალური თანხა

მაქსიმალური თანხა

ტრანზაქციის შესრულების დრო

ანგარიშიდან ანგარიშზე გადარიცხვა (იხდის გამგზავნი)

1.00%

0.01 ლარი

1000.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

SMS შეტყობინების სერვისი

0.10 ლარი ყოველ SMS-ზე

 

 

 

 

 

სერვისი დასახელება

საკომისიო

მინიმალური თანხა

მაქსიმალური თანხა

ტრანზაქციის შესრულების დრო

Socar Georgia Gaz

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ვითიბი ბანკი

1% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

1500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ვითიბი ბანკი

1% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

1500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

პროკრედიტ ბანკი

1% მინ. 1 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Borjomi Cleaning Service

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Basis Bank ბაზის ბანკი

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

1200 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

eMoney გზავნილის განაღდება IntelExpress -ში

2% მინ. 2 ლარი

0.5 ლარი

1500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Terjola Natural Air

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

MyPhone

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Silknet Account Number

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Magti Sat

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

NTVplus

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Magti

2% მინ. 0.01 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Bali

2% მინ. 0.01 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Beeline

2% მინ. 0.01 ლარი

1 ლარი

2000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Beeline

2% მინ. 0.01 ლარი

1 ლარი

1500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Magtifix

2% მინ. 0.01 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Bani

2% მინ. 0.01 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

S1

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

megafon

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Akhaltsikhe University

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Vkontakte.ru

1% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Mamba.ru

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Skype

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Adjarabet

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Lider-bet

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Tbilisibet

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Top-up OSMP dealers

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Top-up NOVA dealers

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

WebMoney

0% მინ. 0 ლარი

0.7 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

WebMoney

0% მინ. 0 ლარი

0.7 ლარი

100 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Top-up TBC PAY dealers

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Telemoney

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Moneta.ru

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

RBK Money

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Mail.ru Money

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Mycar.ge

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Myauto.ge

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Mymarket.ge

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Security Police

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

CT-Park fine ქვითრით

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

get.ge

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Myhosting.ge

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

r2online

1% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

eMoney

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

2000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

crystalbet.com

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

europe-bet.com

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

1450 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Smartivi

2% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

2000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Jokerbros.com

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Myparts.ge

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Myhome.ge

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Smartivi and PersonalID

2% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

2000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Nova Yandex Money

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

8000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ბავშვებს სპორტი

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

იმედის ხელი

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ქვიშის საათი

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ნათელი

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

თემი

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

odnoklassniki.ru

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

პირველი ნაბიჯი საქართველო

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Geogrand

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

World of Tanks RU

0% მინ. 0 ლარი

1.5 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Gamenet

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Tanki Online

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Perfect World (pw.mail.ru)

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Аллоды Онлайн

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

CrossFire

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ПараПа: Город Танцев

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Джаггернаут

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Легенда: Наследие драконов (фэо-прайм)

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Поднебесье

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Легенда: Наследие драконов (фэо-минор)

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Троецарствие

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Герои войны и денег

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Варвары

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

My lands

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ZZima.com

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Smartfinance სესხის დაფარვა

1.5% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Smartfinance სესხის დაფარვა

1.5% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Mgates

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Atom fishing

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

BananaWars

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

11х11 футбольный менеджер

0% მინ. 0 ლარი

2 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Пути истории

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Bloody World

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Острова

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Lava-Online

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Last Chaos

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Battle of Immortals

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

TimeZero Prima

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Звездные Бои

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Осада Онлайн

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

World of Battles

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Дозоры

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

U.N.I.T.

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Лордмансер

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Haddan

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Ганджубасовые войны

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Sky2Fly

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

One World

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

eLoan.ge

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

800 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Connect.ge

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Reborn

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

EQO.GE

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

eLoan prolongation

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ცხოველთა მეგობრები

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Micronet

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

საქართველოს ეროვნული არქივი

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Idram

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

IC Group

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

საჩხერე გაზი

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

გორის უნივერსიტეტი

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

საჯარო რეესტრი (ბილინგი)

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზია

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მელიორაცია

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Shoni-TV

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Gasko + სენაკის გაზი

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

საქორგგაზი

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

unison

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Cash24

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

100 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Vivus.ge სესხის დაფარვა

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

800 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Masesxe.ge

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Lazika Сapital

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Amanati

0% მინ. 1 ლარი

1.5 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Credo

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Vivus.ge სესხის გადავადება

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Fastcredit სესხის დაფარვა

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Fastcredit სესხის გადავადება

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Gasa

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

bs.ru

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Magic World 2

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Golden Age

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Aika Online

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Firestorm

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Война: Ангелы и Демоны

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Тюрьма. Новый Срок

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Герои

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Битва Фермеров

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Удивительный колхоз

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

spaces.ru

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Super Race

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Panzar

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Битва титанов

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Небоскребы

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Танки

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Ice Kings

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Золотая Бутса

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Грани реальности

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Lost Magic

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ВГороде

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Повелители

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Техномагия2

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

neverland

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

UFO online

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Kw.rambler.ru ( Княжеские воины)

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Последний предел

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Край Мира

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Передовая

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Z-WAR

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Art of War 2

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Hullywood

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Территория 2

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Torment

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Berserk.ru

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Эпоха Хаоса

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Колонизаторы

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

წიწამური დღეს

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

დახმარების და ინტეგრირების ლიგა

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

EVDO

2% მინ. 0.01 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

HotDeals

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

MrMaster

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Chinashop.ge

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Chinashop.ge

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 კამექსი (camex.ge)  0

0.5 ლარი

 1500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 ახტელი (Akhteli)  2% მინ. 0.5 ლარი 0.5 ლარი  1000 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
 War Thunder Xsolla  0.00 1 ლარი  800 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
 SilkRoad Bank Loans  2.5% მინ. 0.5 ლარი 0.1 ლარი  2000 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
 Xsolla  0.00 1 ლარი  1500 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
 Olimp Pay  0.00 1 ლარი  1500 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
 Satellite Plus  1 ლარი 1 ლარი  1500 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
 Vivus.ge ცნობის საფასურის გადასახადი  0.5 ლარი 5 ლარი  5 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
 Crocobet  1.1 % 1 ლარი  1500 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
Legends of Elders 0% 1 ლარი 500 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
nardi.ge - ბალანსის შევსება 0% 0.50 ლარი 1500 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
myvideo.ge 0% 0.01 ლარი 1000 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
თბილისის პარკინგი 2% მინ. 0.5 ლარი 1 ლარი 500 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
იმანის ბალანსით გადახდის წესები და პირობები:

ქეშბექი იმანის ანგარიშზე გიბრუნდება

გაითვალისწინე , რომ შეთავაზებით პირველი 50 ადამიანი სარგებლობს, ქეშბექის მაქსიმალური ოდენობა კი 100 ლარია.

დამატებითი პირობები:

  • ქეშბექის დარიცხვა მოხდება ნივთის ჩაბარებიდან მეორე სამუშაო დღეს
  • კომპანია უფლებას იტოვებს საეჭვო ან კომერციული მიზნებისთვის ტრანზაქციის შემთხვევაში არ მოახდინოს ქეშბექის დარიცხვა სააქციო პერიოდში
  • ერთ მომხმარებელს შეუძლია სამჯერ მოახდინოს აქციის პირობებით სარგებლობა
  • გაითვალისწინე, რომ ტრანზაქციას აქვს ვადა 48 სთ. თუ ვადის ამოწურვამდე ტრანზაქცია არ შესრულდება დავალება ავტომატურად გაუქმდება და ნაშთი დაგიბრუნდება ანგარიშზე.