ტარიფები და ლიმიტები

 

eMoney ანგარიშის შევსება

საკომისიო

მინიმალური თანხა

მაქსიმალური თანხა

ტრანზაქციის შესრულების დრო

"ლიბერთი ბანკის" სერვის ცენტრებში

0.00%

0.01 ლარი

500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომხმარებლის Sმარტივის ანგარიშიდან

0.00%

0.01 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომხმარებლის Sმარტივის ანგარიშიდან ავტომატური შევსება

0.00%

0.01 ლარი

100.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ტერა ბანკის ფილიალებიდან

0.00%

1.00 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომენტალური გადახდის აპარატი TBCPay

0.00%

0.01 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომენტალური გადახდის აპარატი Nova

2.00%

0.01 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომენტალური გადახდის აპარატი IPS

0.50%

0.01 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომენტალური გადახდის აპარატი ExpressPay

1.00%

0.01 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ქართული ბანკების VISA/MasterCard ბარათიდან

2.50%

1.00 ლარი

200.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 არარეგისტრირებული ბარათებით 

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

0.50 ლარი 30.00 ლარი/ 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 რეგისტრირებული ბარათებით CVV2-ის გამოყენებით

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

0.50 ლარი

200.00 ლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

რეგისტრირებული ბარათებით CVV2-ის გარეშე

 

     

ავტოშევსება

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

1.00 ლარი
1.00 აშშ დოლარი

200.00 ლარი / 24 სთ.
150.00 აშშ დოლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

უცხოური ბანკების VISA/MasterCard ბარათიდან

 

 

 

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

რეგისტრირებული ბარათებით CVV2-ის გამოყენებით

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

0.01 ლარი
1.00 აშშ დოლარი

500.00 ლარი / 24 სთ.
300.00 აშშ დოლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

რეგისტრირებული ბარათებით CVV2-ის გარეშე

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

0.01 ლარი
1.00 აშშ დოლარი

300.00 ლარი / 24 სთ.
200.00 აშშ დოლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ავტოშევსება

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

0.01 ლარი
1.00 აშშ დოლარი

150.00 ლარი / 24 სთ.
100.00 აშშ დოლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ონლაინ ტოტალიზატორებიდან

0.00%

0.01 ლარი

500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 

თანხის გამოტანა eMoney-ის ანგარიშიდან

საკომისიო

მინიმალური თანხა

მაქსიმალური თანხა

ტრანზაქციის შესრულების დრო

განაღდება ლიბერთი ბანკის ფილიალებსა და სერვის ცენტრებში

3.00%

0.01 ლარი

500.00 ლარი(ერთჯერადად) / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომხმარებლის Sმარტივი ანგარიშზე

0.00%

0.01 ლარი

2000.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ლიბერთი ბანკის ბანკომატებიდან

1.50%

5.00 ლარი

1500.00 ლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Intelexpress-ის ფილიალებიდან

3.00%

0.50 ლარი

1500.00 ლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

განაღდება თიბისი ბანკის ფილიალებსა და სერვის ცენტრებში

3.00%

3.00 ლარი

15000.00 ლარი(ერთჯერადად) / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 

eMoney-ის ანგარიშის გამოყენების საკომისიოები

საკომისიო

მინიმალური თანხა

მაქსიმალური თანხა

ტრანზაქციის შესრულების დრო

ანგარიშიდან ანგარიშზე გადარიცხვა 

 0%

0.01 ლარი

1000.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

SMS შეტყობინების სერვისი

0.10 ლარი ყოველ SMS-ზე

 

 

 

 

 

 

მესამე პირისთვის საბანკო ანგარიშიდან eMoney-ს ანგარიშზე თანხის გაგზავნის დღიური ლიმიტია 300 ლარი. (300 ლარზე მეტის გადარიცხვა შესაძლებელია იდენტიფიკაციის გავლის შემდეგ)

  არასამუშაო საათებში, 300 ლარზე მეტის გაგზავნის შემთხვევაში, მიმღებს თანხა აესახება შემდეგ სამუშაო დღეს (იდენტიფიკაციის გავლის შემდეგ)

  

 

სერვისი დასახელება

საკომისიო

მინიმალური თანხა

მაქსიმალური თანხა

ტრანზაქციის შესრულების დრო

Socar Georgia Gaz

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Borjomi Cleaning Service

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Basis Bank ბაზის ბანკი

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

1200 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

eMoney გზავნილის განაღდება IntelExpress -ში

2% მინ. 2 ლარი

0.5 ლარი

1500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Terjola Natural Air

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

MyPhone

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Silknet Account Number

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Magti Sat

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

NTVplus

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Magti

2% მინ. 0.01 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Bali

2% მინ. 0.01 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Beeline

2% მინ. 0.01 ლარი

1 ლარი

2000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Beeline

2% მინ. 0.01 ლარი

1 ლარი

1500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Magtifix

2% მინ. 0.01 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Bani

2% მინ. 0.01 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

S1

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

megafon

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Akhaltsikhe University

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Vkontakte.ru

1% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Mamba.ru

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Skype

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Adjarabet

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Lider-bet

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Tbilisibet

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Top-up OSMP dealers

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Top-up NOVA dealers

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

WebMoney

0% მინ. 0 ლარი

0.7 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

WebMoney

0% მინ. 0 ლარი

0.7 ლარი

100 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Top-up TBC PAY dealers

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Telemoney

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Moneta.ru

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

RBK Money

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Mail.ru Money

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Mycar.ge

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Myauto.ge

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Mymarket.ge

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Security Police

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

CT-Park fine ქვითრით

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

get.ge

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Myhosting.ge

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

r2online

1% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

eMoney

2% მინ. 0.5 ლარი

0.01 ლარი

2000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

crystalbet.com

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

europe-bet.com

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

1450 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Smartivi

2% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

2000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Jokerbros.com

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Myparts.ge

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Myhome.ge

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Smartivi and PersonalID

2% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

2000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Nova Yandex Money

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

8000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ბავშვებს სპორტი

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

იმედის ხელი

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ქვიშის საათი

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ნათელი

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

თემი

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

odnoklassniki.ru

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

პირველი ნაბიჯი საქართველო

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Geogrand

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

World of Tanks RU

0% მინ. 0 ლარი

1.5 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Gamenet

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Tanki Online

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Perfect World (pw.mail.ru)

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Аллоды Онлайн

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

CrossFire

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ПараПа: Город Танцев

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Джаггернаут

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Легенда: Наследие драконов (фэо-прайм)

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Поднебесье

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Легенда: Наследие драконов (фэо-минор)

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Троецарствие

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Герои войны и денег

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Варвары

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

My lands

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ZZima.com

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Smartfinance სესხის დაფარვა

1.5% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Smartfinance სესხის დაფარვა

1.5% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Mgates

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Atom fishing

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

BananaWars

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

11х11 футбольный менеджер

0% მინ. 0 ლარი

2 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Пути истории

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Bloody World

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Острова

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Lava-Online

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Last Chaos

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Battle of Immortals

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

TimeZero Prima

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Звездные Бои

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Осада Онлайн

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

World of Battles

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Дозоры

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

U.N.I.T.

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Лордмансер

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Haddan

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Ганджубасовые войны

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Sky2Fly

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

One World

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

eLoan.ge

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

800 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Connect.ge

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Reborn

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

EQO.GE

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

eLoan prolongation

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ცხოველთა მეგობრები

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Micronet

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

საქართველოს ეროვნული არქივი

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Idram

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

IC Group

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

საჩხერე გაზი

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

გორის უნივერსიტეტი

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

საჯარო რეესტრი (ბილინგი)

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზია

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მელიორაცია

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Shoni-TV

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Gasko + სენაკის გაზი

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

საქორგგაზი

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

unison

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Cash24

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

100 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Vivus.ge სესხის დაფარვა

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

800 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Masesxe.ge

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Lazika Сapital

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Amanati

0% მინ. 1 ლარი

1.5 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Credo

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Vivus.ge სესხის გადავადება

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Fastcredit სესხის დაფარვა

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Fastcredit სესხის გადავადება

2% მინ. 0.5 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Gasa

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

bs.ru

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Magic World 2

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Golden Age

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Aika Online

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Firestorm

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Война: Ангелы и Демоны

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Тюрьма. Новый Срок

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Герои

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Битва Фермеров

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Удивительный колхоз

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

spaces.ru

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Super Race

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Panzar

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Битва титанов

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Небоскребы

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Танки

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Ice Kings

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Золотая Бутса

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Грани реальности

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Lost Magic

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ВГороде

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Повелители

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Техномагия2

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

neverland

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

UFO online

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Kw.rambler.ru ( Княжеские воины)

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Последний предел

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Край Мира

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Передовая

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Z-WAR

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Art of War 2

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Hullywood

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Территория 2

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Torment

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Berserk.ru

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Эпоха Хаоса

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Колонизаторы

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

წიწამური დღეს

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

დახმარების და ინტეგრირების ლიგა

0% მინ. 0 ლარი

0.01 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

EVDO

2% მინ. 0.01 ლარი

1 ლარი

1000 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

HotDeals

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

MrMaster

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Chinashop.ge

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Chinashop.ge

0% მინ. 0 ლარი

1 ლარი

500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 კამექსი (camex.ge)  0

0.5 ლარი

 1500 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 ახტელი (Akhteli)  2% მინ. 0.5 ლარი 0.5 ლარი  1000 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
 War Thunder Xsolla  0.00 1 ლარი  800 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
 SilkRoad Bank Loans  2.5% მინ. 0.5 ლარი 0.1 ლარი  2000 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
 Xsolla  0.00 1 ლარი  1500 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
 Olimp Pay  0.00 1 ლარი  1500 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
 Satellite Plus  1 ლარი 1 ლარი  1500 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
 Vivus.ge ცნობის საფასურის გადასახადი  0.5 ლარი 5 ლარი  5 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
 Crocobet  1.1 % 1 ლარი  1500 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
Legends of Elders 0% 1 ლარი 500 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
nardi.ge - ბალანსის შევსება 0% 0.50 ლარი 1500 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
myvideo.ge 0% 0.01 ლარი 1000 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.
თბილისის პარკინგი 2% მინ. 0.5 ლარი 1 ლარი 500 ლარი მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 

 

eMoney ანგარიშის შევსება

საკომისიო

მინიმალური თანხა

მაქსიმალური თანხა

ტრანზაქციის შესრულების დრო

"ლიბერთი ბანკის" სერვის ცენტრებში

0.00%

0.01 ლარი

500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომხმარებლის Sმარტივის ანგარიშიდან

0.00%

0.01 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომხმარებლის Sმარტივის ანგარიშიდან ავტომატური შევსება

0.00%

0.01 ლარი

100.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ტერა ბანკის ფილიალებიდან

0.00%

1.00 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომენტალური გადახდის აპარატი TBCPay

0.00%

0.01 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომენტალური გადახდის აპარატი Nova

2.00%

0.01 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომენტალური გადახდის აპარატი IPS

0.50%

0.01 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომენტალური გადახდის აპარატი ExpressPay

1.00%

0.01 ლარი

1500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ქართული ბანკების VISA/MasterCard ბარათიდან

2.50%

1.00 ლარი

200.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 არარეგისტრირებული ბარათებით 

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

0.50 ლარი 30.00 ლარი/ 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 რეგისტრირებული ბარათებით CVV2-ის გამოყენებით

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

0.50 ლარი

200.00 ლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

რეგისტრირებული ბარათებით CVV2-ის გარეშე

 

     

ავტოშევსება

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

1.00 ლარი
1.00 აშშ დოლარი

200.00 ლარი / 24 სთ.
150.00 აშშ დოლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

უცხოური ბანკების VISA/MasterCard ბარათიდან

 

 

 

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

რეგისტრირებული ბარათებით CVV2-ის გამოყენებით

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

0.01 ლარი
1.00 აშშ დოლარი

500.00 ლარი / 24 სთ.
300.00 აშშ დოლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

რეგისტრირებული ბარათებით CVV2-ის გარეშე

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

0.01 ლარი
1.00 აშშ დოლარი

300.00 ლარი / 24 სთ.
200.00 აშშ დოლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ავტოშევსება

2.50%, მინ. 0.10 ლარი

0.01 ლარი
1.00 აშშ დოლარი

150.00 ლარი / 24 სთ.
100.00 აშშ დოლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ონლაინ ტოტალიზატორებიდან

0.00%

0.01 ლარი

500.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 

თანხის გამოტანა eMoney-ის ანგარიშიდან

საკომისიო

მინიმალური თანხა

მაქსიმალური თანხა

ტრანზაქციის შესრულების დრო

განაღდება ლიბერთი ბანკის ფილიალებსა და სერვის ცენტრებში

3.00%

0.01 ლარი

500.00 ლარი(ერთჯერადად) / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

მომხმარებლის Sმარტივი ანგარიშზე

0.00%

0.01 ლარი

2000.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

ლიბერთი ბანკის ბანკომატებიდან

1.50%

5.00 ლარი

1500.00 ლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

Intelexpress-ის ფილიალებიდან

3.00%

0.50 ლარი

1500.00 ლარი / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

განაღდება თიბისი ბანკის ფილიალებსა და სერვის ცენტრებში

3.00%

3.00 ლარი

15000.00 ლარი(ერთჯერადად) / 24 სთ.

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

 

eMoney-ის ანგარიშის გამოყენების საკომისიოები

საკომისიო

მინიმალური თანხა

მაქსიმალური თანხა

ტრანზაქციის შესრულების დრო

ანგარიშიდან ანგარიშზე გადარიცხვა (იხდის გამგზავნი)

1.00%

0.01 ლარი

1000.00 ლარი

მინ. 1 წთ. მაქს 48 სთ.

SMS შეტყობინების სერვისი

0.10 ლარი ყოველ SMS-ზე

 

 

 

 

 

იმანის ბალანსით გადახდის წესები და პირობები:

ქეშბექი იმანის ანგარიშზე გიბრუნდება

გაითვალისწინე , რომ შეთავაზებით პირველი 50 ადამიანი სარგებლობს, ქეშბექის მაქსიმალური ოდენობა კი 100 ლარია.

დამატებითი პირობები:

  • ქეშბექის დარიცხვა მოხდება ნივთის ჩაბარებიდან მეორე სამუშაო დღეს
  • კომპანია უფლებას იტოვებს საეჭვო ან კომერციული მიზნებისთვის ტრანზაქციის შემთხვევაში არ მოახდინოს ქეშბექის დარიცხვა სააქციო პერიოდში
  • ერთ მომხმარებელს შეუძლია სამჯერ მოახდინოს აქციის პირობებით სარგებლობა
  • გაითვალისწინე, რომ ტრანზაქციას აქვს ვადა 48 სთ. თუ ვადის ამოწურვამდე ტრანზაქცია არ შესრულდება დავალება ავტომატურად გაუქმდება და ნაშთი დაგიბრუნდება ანგარიშზე.
-->