სიახლეები


eMoney – საგადახდო მომსახურების პირველი რეგისტრირებული პროვაიდერია საქართველოში

2012 წლის 12 დეკემბერს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა eMoney-ს მიანიჭა საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის სტატუსი (სარეგისტრაციო ნომერი: 0001 – 9004) 

უკან 30.01.2013
-->