აიღეთ ონლაინ სესხი CreditBet.ge-სგან eMoney-დან გაუსვლელად!
გამოქვეყნებულია: 22.02.2016

სესხის აღების პროცესი ძალიან მარტივია:

  • შებრძანდით Credit.eMoney.ge-ზე, აირჩიეთ CreditBet.ge და დააჭირეთ ღილაკს "სესხის აღება"
  • აირჩიეთ სასურველი ონლაინ ტოტალიზატორი, შეიყვანეთ პინი და დააჭირეთ ღილაკს "შემოწმება"
  • დაასრულეთ განაცხადის შევსება და დააჭირეთ ღილაკს "რეგისტრაცია"
  • დამტკიცების შემთხვევაში, სესხის სრული თანხა ავტომატურად ჩაირიცხება თქვენთვის სასურველი ონლაინ ტოტალიზატორის ბალანსზე.

სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.