ჩვენ უკვე 749,975 ვართ
გამოქვეყნებულია: 05.01.2013

ლიბერთი ბანკის 185,000 მომხმარებელს და UNICARD-ის 384,000 მოხმარებელს უფასოდ გაეხსნა eMoney-ს ელექტრონული საფულე, რის შედეგადაც eMoney-ს მომხმარებელთა რაოდენობამ ნახევარ მილიონს გადააჭარბა, ამიერიდან მათ შეეძლებათ განახორციელონ გადახდები 100-ზე მეტ პროვაიდერთან საქართველოში და ისარგებლონ eMoney-ს უახლესი სერვისებით


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.