სიახლეები


გაანაღდეთ eMoney ბალანსი IntelExpress-ის მეშვეობით

eMoney ბალანსის განაღდება უკვე IntelExpress-ის საშუალებით არის შესაძლებელი, თქვენთვის სასურველ ვალუტაში: GEL, USD, EUR, RUB
თანხის მისაღებად აუცილებელია თქვენი პირადობის მოწმობა და გზავნილის კოდი წარადგინოთ: 
IntelExpress-ის ფილიალებში, თიბისი ბანკისა და თიბისი კონსტანტას ფილიალებში, ბანკი ქართუს ფილიალებში, ბაზის ბანკის ფილიალებში, კორ სტანდარტ ბანკის ფილიალებში, მიკრო საფინანსო ორგანიზაცია "კრისტალი"-ს ფილიალებში.

უკან 22.10.2015
-->