სიახლეები


გაიარეთ იდენთიფიკაცია და გაანაღდეთ ონლაინ ტოტალიზატორების ბალანსი დაბრკოლებების გარეშე

გაანაღდეთ ონლაინ ტოტალიზატორების ბალანსზე არსებული თანხა საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვის გარეშე, თქვენი ელექტრონული (eID) პირადობის მოწმობით ლიბერთი ბანკის ბანკომატებიდან, 24 საათის განმავლობაში! იმისათვის რომ დაბრკოლების გარეშე შეძლოთ აღნიშნული სერვისით სარგებლობა, საკმარისია, მხოლოდ ერთხელ დააფიქსიროთ თანხმობა შესაბამის დოკუმენტზე ხელის მოწერით, ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. იხილეთ ლიბერთი ბანკის უახლეოსი ბანკომატი რუკაზე.

უკან 06.07.2015
-->