მაგალითად ჯოკერბროსი

   დამრგვალება 0.01
min. 5, max. 5