არასწორი თანხის ჩარიცხვის შემთხვევაში თანხა გაიგზავნება ინვოისში მითითებული ელფოსტის ანგარიშის მფლობელის ანგარიშზე Xsolla-ში.
-->