მაგალითად გლობალსელი

იქს ბოკს ლაივი ან მაიკროსოფტის მაღაზიის ბალანსის შევსების კოდი