მაგალითად Linex

   დამრგვალება 0.01
min. 0.5, max. 1000
 
 
გადახდის დარეგისტრირება