მაგალითად XSOLLA ინვოისი

   დამრგვალება 0.01
min. 0.5, max. 6000
 
 
გადახდის დარეგისტრირება