დამრგვალება 0.01
min. 0.5, max. 1700
 
 
გადახდის დარეგისტრირება