მაგალითად PLACE.GE

სულ გადარიცხულია 42.07 

   დამრგვალება 0.01
min. 0.01, max. 500
 
 
გადახდის დარეგისტრირება