მაგალითად BitCoin Cash-ის ყიდვა BCH

სულ გადარიცხულია 5.31 L

  L  დამრგვალება 0.01
min. 0.01, max. 500
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება