ლიბერთი ბანკის მომხმარებლებს, საშუალება გეძლევათ გადააბათ თქვენი ლიბერთი ბანკის ანგარიში eMoney საფულეს. ამისთვის საჭიროა ლიბერთი ბანკში თქვენს სახელზე ერთი ანგარიში მაინც გქონდეთ გახსნილი და ფლობდეთ ლიბერთი ბანკის აქტიურ ბარათს.

  • გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი პირადი ნომერი, ლიბერთი ბანკის ბარათის ბოლო 4 ციფრი და ელფოსტა
  • დააკლიკეთ ღილაკზე "SMS გაგზავნა" და თქვენს მობილურზე, რომელიც ბანკში არის დარეგისტრირებული, მიღებული კოდი ჩაწერეთ ველში
  • დააჭირეთ ღილაკს "გაგრძელება"
  • თუ უკვე გაქვთ eMoney-ის ანგარიში, გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი eMoney საფულის პაროლი

*თანხის eMoney-ს ბალანსზე გადმოსატანად აუცილებელია ლიბერთი ბანკის ერთ-ერთი ბარათი მაინც გქონდეთ გადაბმული (გადაბმა აუცილებელია თქვენივე უსაფრთხოებისთვის!)

SMS გაგზავნაიგზავნება

სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.