სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 3,032,861
ტრანზაქციები 10,557,327
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 876,323,768.92