მაგალითად კროკობეთი
 • National Geografic
 • გორის უნივერსიტეტი
 • წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზია
 • Mentsari.com
 • Lemons.ge
 • Repetitorebi.ge
 • Ochobooks.ge
 • ახალციხის უნივერსიტეტი
 • Intelekti.ge
 • Teach.ge
 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 • Salesland.ge
 • განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
 • ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
 • Aris.ge
 • პრომეთე - სწავლის საფასური
 • პრომეთე - სახელშეკრულებო
 • პრომეთე - წრეობრივი სწავლის საფასური
 • კავკასიის უნივერსიტეტი
 • კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 • თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
 • საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი - სეუ
 • ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
 • Veritas.ge
 • თავისუფალი უნივერსიტეტი
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია ან რეგისტრაცია, იმისთვის რომ გამოიყენოთ ეს სერვისი
სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.