მაგალითად playon.ge

გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია ან რეგისტრაცია, იმისთვის რომ გამოიყენოთ ეს სერვისი
 • megafon
 • Amigo
 • sipnet
 • tele2
 • მტს (რუსეთი)
 • ბილაინი რუსეთი
 • Megafon (Russia)
 • Beeline Russia
 • Vkontakte.ru
 • Mamba.ru
 • Sape
 • Miralinks
 • ნტვ +
 • War Thunder
 • in-galaxy.com
 • Heroes of Newerth
 • ოდნოკლასნიკი
 • gamenet.ru
 • mail.ru მინი თამაშები
 • Total Influence Online
 • Battle Carnival
 • Легенды Древних
 • Armored Warfare
 • GAMEXP
 • 11x11
 • Art of War 2
 • Allods Online
 • r2online
 • CrossFire
 • ПараПа: Город Танцев
 • Поднебесье
 • Легенда: Наследие драконов (фэо-минор)
 • www.3kingdom.ru
 • www.heroeswm.ru
 • www.barbars.ru
 • www.mlgame.ru
 • Tanki Online
 • TimeZero Prima
 • ZZima.com
 • Mgates
 • www.ganjawars.ru
 • Haddan
 • www.lordmancer.ru
 • www.unit-online.ru
 • Aika Online
 • www.dozory.ru
 • Hullywood
 • www.siegeonline.ru
 • www.starcombats.ru
 • Battle of Immortals
 • Juggernout
 • Герои
 • Lava-Online
 • Острова
 • bs.ru
 • Magic World 2
 • Легенда: Наследие драконов (фэо-прайм)
 • Golden Age
 • Firestorm
 • Война: Ангелы и Демоны
 • Warface (რუსეთი)
 • Тюрьма. Новый Срок
 • Битва Фермеров
 • Удивительный колхоз
 • spaces.ru
 • Super Race
 • Panzar
 • Битва титанов
 • Небоскребы
 • Танки
 • Ice Kings
 • Золотая Бутса
 • Грани реальности
 • Lost Magic
 • ВГороде
 • Повелители
 • Техномагия2
 • neverland
 • UFO online
 • Kw.rambler.ru ( Княжеские воины)
 • Последний предел
 • Край Мира
 • peredovaia
 • Z-WAR
 • Территория 2
 • Torment
 • Berserk.ru
 • Эпоха Хаоса
 • Колонизаторы
 • სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.