მაგალითად ოდნოკლასნიკი

   დამრგვალება 1
min. 1, max. 100