მაგალითად ენსი ლიზინგი

   დამრგვალება 0.01
min. 0.5, max. 1500
 
 
გადახდის დარეგისტრირება