მაგალითად Megafon (Russia)

   დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 1500
 
 
გადახდის დარეგისტრირება