მაგალითად გლობალსელი

  L  დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 30000
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება