მაგალითად საჩხერე გაზი

   დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 5000
 
 
გადახდის დარეგისტრირება