• თუ გადამხდელს სურს სესხის დაფარვა ამისთვის გამოიყენება სერვისი - სესხის დაფარვა. დაბრუნებულ ინფორმაციაში მოყვანილია მხოლოდ დავალიანების თანხა. დავალიანების გადახდა შესაძლებელია ნაწილ-ნაწილ.
  • თუ გადამხდელს სურს სესხის დაფარვის პერიოდის გახანგრძლივება ამისთის გამოიყენება სერვისი - სესხის გადავადება. დაბრუნებულ ინფორმაციაში მოყვანილია გადავადების ღირებულება დღეების მიხედვით (7 დღე, 14 დღე, 21 დღე, 28 დღე). თუ გადახდილი თანხა აჭარბებს გადავადების ღირებულების თანხას, მაშინ თანხის სხვაობა ხმარდება სესხის ძირი თანხის დაფარვას.
min. 1, max. 1500
GEL
 GEL
 GEL