მაგალითად ჯი ენ ენ

Facebook Game eCards are the quick and easy way to get items in your favorite games on Facebook like Candy Crush Saga, FarmVille 2, Doubledown Casino and Farm Heroes Saga. Want to speed up your in-game progress? Stuck for days on the same level? Use Facebook Game eCards and boost your game play today!

Redemption Instructions
To redeem your Facebook Game eCard:
1. Visit www.facebook.com/gamecards/redeem
2. Enter your PIN Code.
3. Play games on Facebook. Enjoy

Terms & Conditions
• Use of this eCard constitutes acceptance of the following terms and conditions: This eCard may be redeemed on Facebook only by persons age 13 and older. To redeem this eCard visit www.facebook.com/gamecards/redeem. Internet access is required (separate fees may apply). The full value of this eCard is deducted at PIN entry. No incremental deductions are allowed. This eCard is not redeemable for cash and cannot be returned for a cash refund, exchanged, or resold (except where required by law). The date of issuance of this eCard is the date of purchase shown on your sales receipt. No refunds or credits will be provided for lost, stolen, or destroyed eCard or for eCard used without permission. Use of this eCard is governed by the Facebook Payments Terms, which are available at www.facebook.com/payments_terms and subject to change from time to time without notice to the extent permitted by law. Protect this card like cash. This eCard is issued by Facebook Payments Inc., a Florida corporation.

Restrictions & Policies
• Generic Disclaimer to be used anywhere the Facebook Gift Card or logo is used on a page or in an email.
• Terms and Conditions must be displayed anytime you’re presenting specific gift card use details.
სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.