მაგალითად Kyevstar (უკრაინა)

  L  დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 116550
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება