მაგალითად ემას კრედიტი

   დამრგვალება 0.01
min. 0.1, max. 1500
 
 
გადახდის დარეგისტრირება