მაგალითად ჯეოინტერკომი (GO-SIM)

  L  დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 1000
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება