მაგალითად დიდი დიღომი გაზი

   დამრგვალება 0.01
min. 0.1, max. 500
 
 
გადახდის დარეგისტრირება