მაგალითად ჯი ენ ენ

   დამრგვალება 0.01
min. 1.2, max. 454
 
 
გადახდის დარეგისტრირება