მაგალითად მაგთისატი

  L  დამრგვალება 0.01
min. 1.2, max. 453
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება