მაგალითად Kyevstar (უკრაინა)

  L  დამრგვალება 0.01
min. 1.2, max. 459
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება