დამრგვალება 0.01
min. 1.2, max. 410
 
 
გადახდის დარეგისტრირება