მაგალითად eBay Georgia

   დამრგვალება 0.01
min. 0.03, max. 500