მაგალითად Gasko + სენაკის გაზი

სულ გადარიცხულია 51.82 L

  L  დამრგვალება 0.01
min. 0.01, max. 300
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება