მაგალითად ახალი კრედიტი

სულ გადარიცხულია 114.82 L

  L  დამრგვალება 0.01
min. 0.01, max. 300
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება