მაგალითად Inex.ge

   დამრგვალება 0.01
min. 0.1, max. 5000
 
 
გადახდის დარეგისტრირება