დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 1200
 
 
გადახდის დარეგისტრირება