დამრგვალება 0.01
min. 0.3, max. 500
 
 
გადახდის დარეგისტრირება