მაგალითად ეს ჯი გაზ კომპანი

   დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 100