მაგალითად ჯი ენ ენ

   დამრგვალება 0.01
min. 0.5, max. 50