მაგალითად playon.ge

  L  დამრგვალება 0.01
min. 0.5, max. 50
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება