მაგალითად მტს (რუსეთი)

   დამრგვალება 0.01
min. 0.5, max. 5000
 
 
გადახდის დარეგისტრირება