მაგალითად დიდი დიღომი გაზი

   დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 1500