მაგალითად აჭარაბეთი

   დამრგვალება 0.01
min. 0.1, max. 1000