მაგალითად EVDO - ინტერნეტი

   დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 500
 
 
გადახდის დარეგისტრირება