მაგალითად გლობალ 1

   დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 500
 
 
გადახდის დარეგისტრირება