მაგალითად ეს ჯი გაზ კომპანი

  L  დამრგვალება 1
min. 1, max. 500
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება