მაგალითად ბილაინი

სულ გადარიცხულია 107.98 

   დამრგვალება 0.01
min. 0.01, max. 500
 
 
გადახდის დარეგისტრირება