მაგალითად კრედო

სულ გადარიცხულია 1772.8 

   დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 500